قیمت: ۹۰,۰۰۰ تومن ۷۵,۰۰۰ تومن

چرم طبیعی

کالباسی رنگ
ابعاد 19 در 13
سه تا جیب داره
موبایل و کارت عابرم توش جا میشه
کلا یکی دوبار گرفتم دستم و سالم و تمیزه
#کیف
#تهران