قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومن ۳۰,۰۰۰ تومن

نیم تنه

سایز ۳۸ هم میاد
#پوشاک #نو #سایز_۳۶
#اردبیل