قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ تومن ۹۵,۰۰۰ تومن

کفش سایز ۴۰ نو فقط یکبار پوشیده شده

#آقایون
#تهران