قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومن ۲۰,۰۰۰ تومن

تاپ پشت گردنی سفید پولک دوزی شده😍

#پوشاک #استفاده_شده #سایز_۳۸