قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومن

کم استفاده شده در حد یکی دو بار و مناسب فصل

#پوشاک #استفاده_شده #فری_سایز