قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومن فروخته شده

Jenga

به همراه ۳ عدد تاس
کاملا #نو و استفاده نشده
#دکوریجات
#تهران