قیمت: ۱۶۰,۰۰۰ تومن ۱۴۰,۰۰۰ تومن

اردوخوري چنگال دار سراميك و چوب كاملا نو

حتي چنگالاش تا به حال از پلاستيكش در نيومده
٤ تايي كوچيكش رو ١٦٠ قيمت كردم اما من قيمتش رو پايين ميزنم به دليل كمبود جا
#دکوریجات
#تهران