قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ تومن ۱۰۰,۰۰۰ تومن

لباس شب ترک، فقط یکبار استفاده شده

#پوشاک #نو #سایز_۳۶
#تهران