قیمت: ۵۵,۰۰۰ تومن

كفش گل گلي✨🌸

يك بارم فكر نميكنم استفاده كرده باشم...
سايز:كف كفش خورده ٤٠ ولي به نظر من براي ٣٨-٣٩مناسب تره!
بلندي لژ:٣سانتي متر
#کفش
#کرمان