قیمت: ۲۶۰,۰۰۰ تومن ۱۸۰,۰۰۰ تومن

فروخته شده

برند استراديواريوس

حتي يكبار هم استفاده نشده
سايز ٣٨
#کفش
#اهواز