قیمت: ۸۰,۰۰۰ تومن ۴۵,۰۰۰ تومن

#پیراهن

ببینین چی آوردم😍😍
هر جیگری که پیراهن میپوشه
قدش 93
از 38 تا 42
به 38 حالت راحته
فاصله دوتا زیر بغلش 46 که کش هم میاد
چینیه. تو کمدم نو مونده بدون استفاده😥. هر خانم خوشگلی که اهل پوشیدن این پیراهناست واسه عید عالیه🥰🥰
عکس بیشتر هم خواستین می فرستم
قیمت خوب میزارم قسمت خوش سلیقه ها بشه
#پوشاک #نو #۳۸
#تهران