قیمت: ۹۰,۰۰۰ تومن

اين پيرهن و از اچ اند ام سفارش دادم رسيد اندازه ام نبود روش زده ٣٨ ولي به ٣٦ اندازه است قد ٧٠

#پوشاک #تگ_دار #۳۶
#تهران