قیمت: ۸۰۰۰۰ تومن

ست انگشتر فوراور ۲۱. از دبی خریداری شده و اصله. سایز ۱۶.

mania بزرگراه یادگار امام