قیمت: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومن ۴۶۰,۰۰۰ تومن

🧚🏻‍♀️پيراهن شب

🧚🏻‍♀️ فقط و فقط يك بار پوشيده شده
🧚🏻‍♀️برند امريكايي jodi kristopher
🧚🏻‍♀️سايز ٣٤/٣٦
🧚🏻‍♀️خريداري شده از امريكا
🧚🏻‍♀️پيراهن از سه لايه تشكيل شده كه در عكس سوم مشخصه

#پوشاک #شيك #تاپ #برند
#تهران