قیمت: ۶۵,۰۰۰ تومن

آينه همراه دو تا قاب ،استفاده نشده

#دکوریجات
#تهران