قیمت: ۴۵,۰۰۰ تومن ۴۰,۰۰۰ تومن

#پیراهن حریر #زارا سایز لارج ، کادو گرفتم ولی وقت نشده بپوشمش! شما بپوشید حالشو ببرین!

#پوشاک
#تهران