قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومن

بافت جلو باز خيلي خاص رنگ خاكي فيري سايز از تركيه اوردم دوبار پوشيده شده و كاملا سالمه قيمت رو خيلي خيلي پايين گذاشتم تا كمدم خالي شه☺️

#پوشاک
#تهران