قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ تومن ۸۰,۰۰۰ تومن

کالج عروسکی

#برند Stadivarius اسپانیا-
سایز ۳۹ /۴۰ -
شرایط ۹۰ درصد
#کفش
#تهران
#Stradivarius#