قیمت: ۷۹,۰۰۰ تومن ۵۹,۰۰۰ تومن

#تاپ مجلسی پشت دانتل، جلو #گلدار آستر دار، پایین کار کش، #بهاری و خوشگل

#پوشاک #نو #۳۸
#تهران