قیمت: ۸۰,۰۰۰ تومن ۵۰,۰۰۰ تومن

فروخته شده

#با جين محشر ميشه👌

يا با لگ مشكي
كملا نو،فقط در حد پرو پوشيده شده و متاسفانه اتيكتش كنده شده🙈
بلوز حرير،همراه با نيم تنه مشكي
#مدل اٌوِر
#پشت بلند
#آستين به دو مدل بسته ميشه
خريداري شده از تركيه
🍃☺️

#پوشاک
#تهران