قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ تومن

این پیراهن از المان برام سوغات اومده یکبار هم نپوشیدم کلا" این سبک لباسا احساس میکنم بهم نمیاد🤦🏼‍♀️

#پوشاک
#آمل