قیمت: ۸۰,۰۰۰ تومن ۷۰,۰۰۰ تومن

#پیراهن کوتاه بانداژ مناسب سایز ۳۸

#پوشاک
#تهران