قیمت: ۵۰,۰۰۰ تومن

#شال کرم خردلی. استفاده نشده همراه با تگ.

#پوشاک
#تهران