قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومن

شلوار زرشکی نو 20000

شلوارک برای زیر سن 18 ماه 25000
شلوار طوسی کش شلوار خراب شده نو 25000
سه تا بلوز برای زیر سن 18 ماه دونه ای 10000
سوییشرت آبی تا 24 ماه 15000
شورت لی. زیر سن 18 ماه 10000
#کودک #استفاده_شده #۱۲_ماه