قیمت: ۸۰,۰۰۰ تومن

پیراهن کوتاه، زیاد پوشیده نشده، جنسش عالیه و اون خطوط براقش خیلی توو مهمونیا قشنگ جلوه داره، آستر داره و از پشت زیپ داره- سایز ۳۸-۴۰

#پوشاک