قیمت: ۷۰,۰۰۰ تومن ۳۰,۰۰۰ تومن

دامن zara

سايز مديوم
براى عيد تخفيف گذاشتم و قيمتش واقعا خيلى كم شده
#پوشاک
#تهران