قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومن

استفاده شده. سایز ۳۸ سالم

#کفش #۳۸