قیمت: ۶۵,۰۰۰ تومن

#سویشرت از این خوشرنگ تر دیده بودین؟

کاملا #نو و استفاده نشده
#مارک terranova
مناسب سایز ۳۸- ۴۰
عرض شانه ۴۲ سانتیمتر
عرض سینه حدود ۴۸- ۵۰
قد حدود ۶۳ سانتیمتر سانتیمتر
بزنید روی عکسا تا کامل باز شن
#پوشاک
#تهران