قیمت: ۶۰,۰۰۰ تومن ۵۰,۰۰۰ تومن

رویی پاييزه چهارخونه و گرم یه حالت پرز داری داره جنسش

بلند تا زير زانو
به خاطر رنگهايي كه تو چهارخونه هاش هست دستتون بازه براي ست كردنش

تو تن خوبه و به خاطر برشش كشيده نشون ميده يكي دو بار بدون بستن كمربند پوشيدمش ولي يكم تو شونه هاش برام كوچيكه و ميكشه
دوتا جيب روي لباس و از بقل هم چاك داره
مناسب سايز ٣٤ يا ٣٦ با بالاتنه كوچك
#پوشاک