قیمت: ۵۰,۰۰۰ تومن

#صندل اصلا استفاده نشده #نو سایز ٣٧

#کفش
#تهران