قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ تومن ۱۸۰,۰۰۰ تومن

کاملا نو،اصلا پوشیده نشده،خریدم وای متاسفانه نشد که بپوشم،تن خور زیبا ،سایز ۳۸الی ۴۰

#پوشاک