قیمت: ۸۰,۰۰۰ تومن

این هم مثل کیف قبلیه اما استفاده کردمش کم گذاشتم قیمتشو نسبت به اون

#کیف
#تهران