قیمت: ۸۰,۰۰۰ تومن ۲۰,۰۰۰ تومن

روسری کاملا نو تگدار قواره استاندارد 90 فک کنم.

هزینه پست 10
#تگ_دار
#پوشاک