قیمت: ۴۸,۰۰۰ تومن فروخته شده

#کیف کوچک، ابعاد ۲۰×۱۵، استفاده نشده، قیمت خرید.

#کیف