قیمت: ۱۴۰,۰۰۰ تومن ۸۰,۰۰۰ تومن

کتونی خریداری شده از چین

فقط یکبار پوشیده شده
سایز ۳۷-۳۷.۵
کاملا نو و سالم
#کفش
#تهران