قیمت: ۷۸,۰۰۰ تومن ۶۸,۰۰۰ تومن

سوتین امریکایی ویکتوریا سکرت عکسشو از سایت ویکتوریا برداشتم تا با عکس خودم ( عکس سوم )مقایسه کنید ببینید که اصله سایزش ۳۴

برای من یک سایز بزرگه تنخورش فوق العاده س
#پوشاک