قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومن

کوزه تقریبا ۲۰سانتی، با لعاب خاص

#دکوریجات
#تهران