قیمت: ۴۸,۰۰۰ تومن ۳۰,۰۰۰ تومن

فروخته شده

بادی کاملا نو مارک نیو امپریال ترکیه ساتن حتی یک بار هم نپوشیدم.

#پوشاک #نو #۳۶
#تهران