قیمت: ۳۸۰,۰۰۰ تومن ۲۰۰,۰۰۰ تومن

برند cèline

از ترکیه خریدم
۱ بار استفاده شده فقط دستم گرفتم
#کیف
#اهواز