قیمت: ۲۲۰,۰۰۰ تومن ۳۲,۰۰۰ تومن

فروخته شده

شلوار جین یک بار استفاده شده

دور کمر ۸۰
دور ران ۵۶
قد ۷۴
#پوشاک
#کرج