قیمت: ۸۰,۰۰۰ تومن ۷۰,۰۰۰ تومن

تاپ چين چيني يكمي كوتاه تالي وايل با دامن يا شلوار و مخصوصا شلوارك فاق بلند عالي ميشه! خودم ٩٩ خريدم پارسال! الان كه گرونتره

#پوشاک #تگ_دار #۴۰
#تهران