قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومن فروخته شده

سایز ۳۸-۴۰ تنخور بسیار شیک

#پوشاک
#تهران