قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ تومن

شلوار جین ترك سوغاتی آوردن برام سایز نیست تنخور عالی نوی نو مروارید ها پرسی هست احتمال ریختن نداره -زانو زاپدار (سایز ٣٨)

#پوشاک #تگ_دار #۳۸
#تهران