قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ تومن

خیلی #لباس راحتیه ،قدش٧٠سانت و برای سایز٣٨کاملاًمناسبه، پوشیده شده است قبلاً ولی تازه و #نو مونده

#پوشاک