قیمت: ۸۰,۰۰۰ تومن فروخته شده

این صندلای خوشگو واسم هدیه اوردن سایزم نیسن .کفی طبی دوخت و دور دوزی بسیار تمیز و شیک .رز گلد

#سایز ۳۷ ۳۸
# صندل
#رنگ رز گلد
#کفش
#تهران