قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومن ۳۰,۰۰۰ تومن

روسری شیك دور دست دوز

با رنگای زیادی میشه ست كرد
یه بار بیشتر نپوشیدم
چون روسری بهم نمیاد
ست با مانتو ایتم قبل
#پوشاک #استفاده_شده
#مشهد