قیمت: ۶۰,۰۰۰ تومن

پیراهن گیپور مناس ۳۶_۳۸ فقط بکبار پوشیده شده

#پوشاک #استفاده_شده #۳۸
#کرج