قیمت: ۳۲,۰۰۰ تومن فروخته شده

#صندل بندی سفید.پاشنه حصیری ۵سانت

سایز ۳۸
#کفش