قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ تومن ۱۵۰,۰۰۰ تومن

هودی نیم تنه Chicago

سایز free
۱ بار بیش‌تر تنم نکردم
با یه شلوار جین زاپ دار عالی میشه
#پوشاک