قیمت: ۴۵,۰۰۰ تومن ۴۰,۰۰۰ تومن

#شلوار سورمه ای مناسب دو تا ۴ سال .روش سه سال زده .نو .خارجی

#پوشاک
#تهران